Alle fordelene

Hvorfor vælge privat pasningsordning ?

Der er mange fordele ved at vælge en privat pasningsordning, en af de største fordele er, at børnegruppen er lille og stabil, der kommer ingen gæstebørn ind og vi går ikke i legestue, Disse ting gør, at der er mere tid til det enkelte barn og jeres barn ikke er udsat for smitte, så ofte som i en kommunal dagpleje.

  • Vi er ikke underlagt ting vi skal gøre, dvs vi kan tilrettelægge vores dag med stor hensyntagen til den børnegruppe vi har og børnenes behov. Det giver en stille og rolig hverdag for jeres barn i dagplejen.
  • Du møder en større fleksibilitet da vi selv skræddersyer barnets mødetider efter jeres behov og har fx ikke en fast tid barnet skal afleveres inden.
  • Vi tilbyder pasning udover 2 år og 10 måneder, hvis dit barn ikke er børnehave parat.
  • Dit barn skal kun forholde sig til to voksne, da vi som privat ikke tilbyder en gæsteplads ved ferie, ej heller får vi fremmede børn ind.
  • Prismæssigt koster en plads hos os det samme som en kommunal dagpleje
  • Du vælger selv hvem der skal passe dit barn.
  • Vi skal ikke i legestue med op til 30 børn og undgår derved unødig smitte.
  • Vi kan altid kontaktes på sms også uden for vores åbningstid  ( dog helst ikke om lørdagen ) og I vil løbende få tilsendt billeder af jeres barn på sms, dvs der er mulighed for en tæt kontakt hele dagen.