Pædagogiske læreplaner

Vi har insigt i de pædagogiske læreplaner og integrerer temaerne i vores daglige arbejde med børnene.

Læreplanerne omhandler seks temaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Barnets sprog
  • Sociale kompetencer 
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener
  • Krop og bevægelse